ContentView

براساس آمار اعلام شده حدود ۲۵ موکب بزرگ ایرانی در مسیر پیاده‌روی اربعین قرار گرفته است. گروه‌های ایرانی دیگری نیز در مسیر راهپیمایی اداره موکب‌هایی کوچکتر را در دست دارند.