نمایش محتوای سبز

1398/7/5 - 04:35
تقویم هیئت خدام الحسین(ع)

بنا بر اعلام واحد روابط عمومی هیئت خدام الحسین(ع)، برنامه فعالیت های این هیئت در سال ۱۳۹۷ به شرح ذیل می باشد. بازم به ذکر است که شروع عملیات اربعین و زمان اعزام خادمین به صورت جداگانه اعلام می گردد.

 

کپی لینک کوتاه
متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA