نمایش محتوای سبز

1398/6/21 - 06:28
برنامه تلویزیونی جاذبه درباره موکب خدام الحسین(ع)

محسن آخوندزاده یزدی مسئول موکب خدام الحسین(ع) با حضور در برنامه جاذبه به معرفی موکب و فعالیتهای آن در اربعین 1397 پرداخت. 

http://blob:https://www.aparat.com/ad92bca5-40e2-46bc-af71-e4d0f6a1f6d1

کپی لینک کوتاه
متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA