نمایش محتوای سبز

1399/11/6 - 06:34
تاسیس مرکز جامع توان بخشی یارا

همزمان با عید سعید غدیر و در راستای اهداف انسان دوستانه هیئت خدام الحسین علیه‌السلام، بنیاد نیکو کاری
خدام الحسین علیه‌السلام تأسیس شد.

تاسیس مرکزجامع توان بخشی یارا ازاولین اقدامات ایـن بنیاد نیکوکاری بوده است. 
 
همچنین مقدمات راه اندازی کارگاه تولید ماسک نیز به عنـوان دومین گام این بنیاد نیکو کاری فراهم گردیده است تا به زودی
شـاهد خدمت رسانی این مجموعه در حوزه بهداشت و درمان باشیم.

#بنیاد_نیکوکاری_خدام_الحسین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کپی لینک کوتاه
متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA