نمایش محتوای سبز

1398/7/5 - 04:47
برنامه آموزشی اطفاء حریق برای خادمین

در روز ۱۳ ام مهر ماه جاری، معاومت نیرو انسانی موکب خدام الحسین(ع) برای پیشگیری و مقاله با حوادث احتمالی برنامه آموزش عملیاتی مقابله با آتش سوزی را اجرا نمود. 

 

 

کپی لینک کوتاه
متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA